Naturvård

Under denna rubrik hittar ni tips och artiklar om hur man på ett enkelt sätt hjälper till med naturvård i kommunen.

Klicka här för information om naturen i Skurup.

Bibatteri. FOTO: Göran Holmström

Bibatteri. FOTO: Göran Holmström

Till lantbrukare, markägare och trädgårdsintresserade i Skurups kommun, från Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden

Hjälp humlor och bin – så hjälper de dig!

Många av våra vanliga grödor är beroende av humlor och vildbin för att ge god frösättning. Det gäller t ex klöver, oljeväxter och bönor. Det gäller också fruktträd, bär, tomater och många andra grönsaker.

För att försäkra sig om god pollinering måste en del lantbrukare köpa odlade humlesamhällen eller hyra in bisamhällen.

Ett både billigare och enklare sätt är att använda sig av de vilda humlorna och bina som redan finns på gården! Det enda som krävs är att man skapar goda förutsättningar för dem att föröka sig och bli många. Då fixar de pollineringen av skörden utan att det kostar en enda krona.

 19 olika humlearter är kända från Skurups kommun…
…men många av dem minskar i antal, vilket framför allt beror på att det finns för lite blommor. I det moderna jordbruket saknas ofta åkerrenar, odlingsrösen, kantzoner, öppna diken och andra ställen där det förr fanns gott om vilda blommor.

Men det är lätt avhjälpt. Om man avsätter en eller ett par små ytor och där sår in lämpliga humleväxter ökar antalet humlor snabbt. Honungsfacelia, rödklöver, vitklöver, käringtand, getväppling, vallört och tjärblomster är exempel på bra växter. På våren är blommande sälgar och andra videbuskar viktiga.

Om man dessutom väntar med att slå vägkanter och andra ställen där det finns gott om blommor tills blomningen är över klarar sig humlorna ännu bättre.

Och du som har trädgård – spara en liten ”vild hörna” någonstans där det inte stör, bakom redskapsboden eller i bakkanten av jordgubbslandet. Humlorna älskar blommor som rödplister, vitplister, fibblor, vitklöver och kråkvicker. Eller prova att odla honungsfacelia på en liten yta i trädgården, det blir rena humleskådespelet!

Humlor lär vara fyra gånger så effektiva som tambin när det gäller att pollinera. Det beror på att de dels är snabbare per blomma, dels klarar av att flyga vid lägre temperaturer och i sämre väderlek.

I Sverige finns över 200 arter vilda bin…
…i Skurups kommun finns säkert minst 50 av dessa. Många av dem är specialiserade på någon särskild växt. Andra pollinerar de växter som finns till hands. För att trivas och bli fler behöver bina förutom blommor lämpliga platser där de kan bygga bo.

De flesta vildbin gräver sina bon i marken. Lämpliga boplatser kan man lätt skapa genom att gräva  gropar eller korta diken så att det bildas öppna, varma ytor. En sandig sydvänd slänt blir snabbt ett paradis för vildbin.

Det finns också vildbin som bygger bon i hål i trä eller i ihåliga stjälkar av kraftigare växter. Dessa bin kan man hjälpa genom att bygga ”bibon”, en samling av t ex kapade bambustänger eller andra rör som man fäster samman i en holk. Man kan också borra fullt med hål i stora vedträn som man sätter upp på stolpar.

För att ordna blommor åt vildbina räcker det ofta med att man vårdar de vilda blommor som finns runt gården. Käringtand, maskrosor, fibblor, ärtväxter, renfana, åkervädd och väddklint är särskilt viktiga blommor. Trädgårdens blommor, inte minst kryddväxter som salvia, oregano och timjan är suveräna biblommor.

Den som hjälper humlor och vilda bin får mångfalt igen. Samtidigt gör han eller hon en viktig naturvårdsinsats!

För tips och råd och mer information får du gärna höra av dig till Göran Holmström i Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden, tel. 0709-976767.

 

Klicka här för att få fler tips på hur just du kan hjälpa våra vilda grannar.

Klicka här för tips på hur du hjälper även de minsta släcka törsten.

Klicka här för att få enkla tips på hur du kan blir mer miljösmart i trädgården