Storkprojektet Karups ängar

Den 17 april besökte vi (10 pers.) Karups ängar och storkprojektet. Det fanns ett 40 tal storkar som levde i ett stort hägn där man föder upp storkar. På taket hade några återvända könsmogna storkar byggt bon. De blir könsmogna efter 3 år och återvänder då från Sydeuropa till Sverige.
Vi hörde och såg även många andra fåglar, bland annat  sånglärka, rödstjärt, gransångare och glador. I fjärran hördes storspoven.

1

2

5

6